Istuminen

Istuminen oikeanlaisessa asennossa ja hyvin tuettuna parantaa henkilön elämänlaatua. Istuessaan henkilön on mahdollista seurata ympärillä tapahtuvaa ja osallistua sosiaaliseen kanssakäymiseen, mikä kohentaa psyykkistä hyvinvointia.  Verrattaessa sängyssä makaamiseen, istuminen edesauttaa myös hengitystä ja ruoansulatusta edistäen fysiologisia toimintoja ja vähentäen mm. painehaavojen syntymistä.  Tuotevalikoimaamme kuuluvat tanskalaiset asentohoitotyynyt, hoiva- ja työtuolit sekä Rohon painehaavatyynyt.